Revision av höftprotes

Revision pga aseptisk lossning

Revision pga infektion

Revision pga luxation eller annan mekanisk komplikation

 

 

I aseptisk lossning innefattas även sliten cup eller andra protesdetaljer!

 

 

 

 

 

Revision av höftprotes

Revision pga aseptisk lossning

Revision pga luxation eller annan mekanisk komplikation

Revision pga infektion

 

 

 

 

 

Revision av höftprotes

Revision pga aseptisk lossning

Revision pga infektion

Revision pga luxation eller annan mekanisk komplikation